Web stranica

Politika zaštite podataka

Zaštita Vaše privatnosti prilikom korišćenja naše web-stranice ACP AUTOMOTIVE d.o.o. za nas je od velike važnosti. Iz tog razloga u nastavku ovog teksta ćemo Vas podrobno informisati o prikupljanju anonimnih i ličnih podataka. ACP AUTOMOTIVE d.o.o. se striktno pridržava svih regulativa o zaštiti ličnih podataka. ACP AUTOMOTIVE d.o.o. zadržava pravo obrade ličnih i anonimnih podataka u granicam dozvoljenim zakonom.

Zaštita podataka

ACP AUTOMOTIVE d.o.o. je preduzeo određene tehničke i organizacione mere kako bi zaštitio vaše podatke od gubitka, manipulacije ili neautorizovanog pristupa. Ove mere su predmet regularnih provera i stalno se unapređuju i adaptiraju u skladu sa tehnološkim napredkom.

Pristupni protokol

Vezano za Vaš pristup sadržaju na ovoj web strani i prilikom svakog otvaranja stranice odn. datoteke, podaci o pristupu tokom povezivanja memorišu se u tzv. datoteci o protokolima. Pojedinačno, o svakom pristupu memorišu se sledeći podaci:

 • IP-adresa računara koji zahteva pristup 
 • datum i vreme pristupa odn. zahteva za pristup 
 • naslov stranice odn. datoteke kojoj se pristupa
 • napomena o tome sa koje strane se pristupilo ovoj stranici
 • pretraživač, uključujući i verziju pretraživača koju korisnik upotrebljava
 • operativni sistem korisnika.

Ove informacije koriste se za statističke potrebe. Ovde se radi isključivo o informacijama koje ne daju nikakve podatke o vama kao ličnosti. Kao pojedinačni korisnik Vi ste anonimni.

Prikupljanje i obrada ličnih podataka

Lični podaci memorišu se samo onda ukoliko ih sami stavite na raspolaganje - npr. u okviru registracije prilikom slanja upita, učešća u nagradnoj igri ili prijave na newsletter - i date odobrenje za njihovu obradu. Ukoliko se za  korišćenje ponuđenih usluga od Vas zahtevaju Vaši lični podaci, isključeno je njihovo dopunjavanje podacima iz protokoliranja preko IP-adrese u svrhe formiranja korisničkog profila.

S obzirom da dopuštenje o korišćenju Vaših podataka u prethodno navedene svrhe, ono može da obuhvati i prenošenje Vaših podataka na (dilerski objekat, servis), finansijske institucije za pružanje usluga (Porsche Leasing), odn. Institute za istraživanje javnog mnjenja, onda Vaši podaci mogu biti prosleđeni tim institucijama. Nadalje, njihovo prosleđivanje trećim licima, kao što su provajderi email listi, kompanije za direktni mailing ili reklamne agencije, se ne vrši.

1.Podaci koje vi ostavljate

Lični podaci se snimaju samo onda ukoliko nam ih sami saopštite i date odobrenje za njihovu obradu, npr. u okviru registracije, prilikom upita, nagradne igre ili prijave na newsletter. Više o ovome u tački 4.

2. Podaci prikupljeni sa naše strane

Kada posetite naš web sajt određeni podaci će biti prikupljeni putem "Kolačića" (Cookie) automatski. Više informacija o "Kolačićima" (Cookie) možete naći posebnom objašnjenju na sledećoj stranici Cookies smernice

3. Partneri

ACP AUTOMOTIVE d.o.o. ne obrađuje sve prikupljene podatke sam, već koristi podršku profesionalnih partnera:

 • Porsche Informatik GmbH sa sedištem u Salzburgu,
 • twyn group GmbH sa sedištem Welsu,
 • Vivid Planet Software GmbH sa sedištem u Henndorf am Wallersee

koji rade u ime Porsche Austria GmbH & Co OG

Ovi partneri su pažljivo odabrani i preduzimaju određene tehničke i organizacione mere kako bi se Vaši podaci obrađivali u skladu sa zakonom a Vaša prava bila potpuno zaštićena. Partnerima nije dozvoljna upotreba podataka za svoje ili marketinške svrhe kao ni deljenje podataka sa trećim licima.

Dodatno, ACP AUTOMOTIVE d.o.o. ne prosleđuje nikakve informacije trećim licima poput provajdera mail listi ili kompanijama za direktni mailing.

4. Obrada podataka koje ne zahtevaju eksplicitan pristanak

Opšti kontakt formulari

 • Kontakt formular: prilikom slanja opšteg upita putem formulara, vaši lični podaci (podaci o vozilu, informacije o dileru, ime, adresa, kontakt i poruka) će biti obrađeni.
 • Svrha: adekvatan odgovor na vaš upit
 • Vreme čuvanja: 12  meseci

Prikupljanje i obrada anonimnih podataka

Na ovoj stranici se koristi softver za analizu korišćenja. Analizom tih podataka moguće je da se dođe do dragocenih saznanja o potrebama naših korisnika. Ta saznanja doprinose daljem povećanju kvaliteta ponude. O svakom pristupu snimaju sledeći podaci:

 • anonimni oblik IP adrese računara koji zahteva pristup
 • datum i vreme pristupa odn. zahteva za pristupanje
 • naslov stranice odn. datoteke kojoj se pristupa
 • napomena o tome sa koje strane se pristupilo ovoj stranici
 • pretraživač, uključujući i verziju pretraživača koju korisnik upotrebljava
 • operativni sistem korisnika.

Ove informacije koriste se za statističke potrebe. Ovde se radi isključivo o informacijama koje ne daju nikakve podatke o vama kao ličnosti. Kao pojedinačni korisnik Vi ste anonimni.

S tim u vezi upotrebljavaju se tzv. kolačići (cookies). Kolačići predstavljaju tekstualne podatke koji se snimaju na računaru posetioca vebsajta i na taj način omogućavaju prepoznavanje posetioca na bazi anonimnosti. Više informacija o cookies možete pročitati ovde Cookies smernice

 

 

Postavljeno: April 2019

Preduzeće