Naziv kompanije:
AC Petrović d.o.o.
Sedište kompanije:
Obilazni put br.34
RS-15000 Šabac
Pravna forma:
Telefon:
+381 15 319 210
Fax:
+381 15 319 205
E-mail:
Broj registra:
Sudski registar:
DVR broj:
PDV-ID:
Banka:
Bankovni kod:
Broj računa:
IBAN: