Naziv kompanije:
AC Petrović
Sedište kompanije:
Obilazni put br.34
15000 Šabac
Pravna forma:
Telefon:
+381 15 30 20 30
Fax:
+381 15 360 470
E-mail:
Broj registra:
Sudski registar:
DVR broj:
PDV-ID:
21452416
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: